مشخصات تماس

شرکت پایا پارسا

مشخصات تماس

خواهشمند است جهت دریافت مشاوره رایگان با تلفن های تماس زیر ارتباط برقرار نمایید.

تلفن مرکز: ۰۳۱۳۱۳۱۵۶۵۲

مسئول دفتر: ۰۳۱۳۱۳۱۵۶۵۱

اینستاگرام : instagram.com/payarasa

null

محمد روان مهر

مدیر عامل- داخلی ۱۰۷
null

محمد عابدی سهرفروزانی

رییس هیات مدیره - داخلی ۱۰۶
null

راضیه سادات پرور

کارشناس امور بازار - داخلی ۱۰۸
null

نگار مظاهری

کارشناس امور اداری
null

مسعود نصری فرد

کارشناش امور فنی و بازرگانی - داخلی ۱۰۲
فهرست